Month: December 2021

Dec 01

አዲሶቹ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ኢተምድን ጎበኙ፡፡

የአዲሱ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር በሆኑት አቶ ገብረመስቀል ጫላ የተመራ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ከኢተምድ እና ከሶስቱ የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት የሥራ አመራር አባላት ጋር በመሆን የተቋማቶቹን የስራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል፡፡ በጉብኝታቸውም የአራቱ የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት የአሰራር ስርዓት…

Read More
Dec 01

ኢተምድ የ2014 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈፃፀሙን ገመገመ!

የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ብቃት ያለው የላብራቶር ፍተሻ፣የኢንስፔክሽንና የሰርቲፊኬሽን አገልግሎቶችን በማደራጀት አምራች ድርጅቶች፣አገልግሎት ሰጪዎች፣ከሀገሪቱ ወጪ እና ገቢ ምርቶች አግባብነት ያላቸውን ብሄራዊ ወይም ዓለም አቀፍ ወይም የሌሎች ሀገሮች ደረጃዎችንና ህጋዊ መስፈርቶችን ማሟላታቸውን በመመርመር የተስማሚነት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት በመስጠት ጥራት ያለው ምርትና አገልግሎት…

Read More