ስለ ኢተምድ

የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት(ኢተምድ)  በጥር ወር 2003ዓ.ም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 196/2003 በፌደራል ደረጃ የመንግስት የልማት ድርጅት ሆኖ የተስማሚነት ምዘና አገልግሎቶችን ለመስጠት ተቋቁሟል፡፡ የድርጅቱ ተጠሪነት ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር  ሚኒስቴር ነው፡፡

ኢተምድ በዋነኝነት የተስማሚነት ምዘና አገልግሎቶች ማለትም የላብራቶር ፍተሻ፣ የኢንስፔክሽንና የሰርቲፊኬሽን አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን በስሩ 235 ሰራተኞችን ይዞ 8ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በመላው ሀገሪቱ  እንዲሁም  በጊዜያዊነት  በጅቡቲ ወደብ ቅርንጫፍ በማደራጀት አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ድርጅት ነው፡፡

የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው የፍተሻ ላቦራቶር፣የኢንስፔክሽንና ሰርቲፊኬሽን የአሰራር ሥርዓቶችን በመተግበር ተዓማኒነት ያለው፣ገለልተኛ፣ውጤታማ፣ተደራሽና ቀልጣፋ የተስማሚነት ምዘና አገልግሎት በመስጠት ጥራት ያለው ምርትና አገልግሎት እንዲኖር ማስቻልን ዓላማው አድርጎ የሚሰራ ድርጅት ነው፡፡

ራዕይ                                                                     

ዓለም አቀፍ እውቅናና ተቀባይነት ያለው የተስማሚነት ምዘና አገልግሎት በመስጠት በአጋሮቻችን ተዓማኒና ቀዳሚ ተመራጭ ብሔራዊ ተቋም መሆን፣

ተልዕኮ

ዓለም አቀፍ እውቅናና ተቀባይነት ያለው የተስማሚነት ምዘና  እና የሥልጠና አገልግሎትን ለአምራቾችና ለአገልግሎት ሰጪዎች፣ለላኪዎች፣ ለአስመጪዎች እና ለተቆጣጣሪ አካላት በመስጠት ፍትሃዊ የንግድ ውድድር በማስፈን ተወዳዳሪ ኢኮኖሚ እንዲገነባ በመደገፍ የሸማቾችን ጤና እና የአካባቢ ደህንነትን መጠበቅ ነው፡፡

እሴቶች

ተጠያቂነት               – ሚስጥር ጠባቂነት     

– ቀጣይነት ያለው መሻሻል      – ተዓማኒነት      

–  አጋርነት                – ምላሽ ሰጪነት

–  አገልጋይነት