ኢንስፔክሽን

የኢንስፔክሽን አገልግሎት
ኢንስፔክሽን፡ የምርት ንድፍን ፣ምርትን ፣አገልግሎትን  የስራ ሂደትን ወይም የሥራ ቦታን  ከተቀመጠለት  መስፈርት/ መመሪያ ወይም ከሙያዊ ምዘና አንፃር መዝኖና ገምግሞ ተስማሚነትን የማረጋገጥ ሂደት ነው፡፡

ኢተምድ ገለልተኛ የሦስተኛ ወገን የኢንስፔክሽን አገልግሎትን በ(ISO/IEC 17020)  መሰረት ለምርቶች በየደረጃው ባሉ ሂደቶች (ከማምረት ጀምሮ እስከማጓጓዝ) ያለውን አገልግሎቶች ይሰጣል፡፡

   √√ የፋብሪካ ግምገማ
        የማምረቻ ፋብሪካዎች/ኢንዱስትሪዎች/  ተገቢውን የማምረት ስርዓት ተከትለው በማምረት ሂደት ላይ  መሆናቸውን ማረጋገጥ

   √√ የቅድመ ምርት ኢንስፔክሽን  
      ለፋብሪካ በጥሬ ዕቃነት የሚያገለግሉ የግብርናም ሆነ ሌሎች ግብዓቶች/ጥሬዕቃዎች/  ተገቢውን የጥራት ባህሪያቶች  ማሟላታቸውን ማረጋገጥ

√√ በማምረት  ወቅት ኢንስፔክሽን 
         በፋብሪካ/በኢንዱስትሪዎች/  ለሚመረቱ ምርቶች በማምረት ሂደት ወቅት የሚፈለገውን  የጥራት ባህሪያት ሳያሟሉ የሚመረቱ ምርቶች የመለየትና ተፈላጊው የጥራት      ባህሪያት አሟልተው እንዲመረቱ ማስተካከል

 √√ የቅድመ ጭነት ኢንስፔክሽን

         ማምረት  ሂደቱ  ተጠናቆ  ምርቱ በመታሸግ ለጭነት ዝግጁ  በሚሆንበት ወቅት ከመጨረሻው ምርት ላይ በዓለም አቀፍ በታወቀው ስታስቲካል ናሙና መረጣ  ቴክኒክ    መሰረት   ናሙና ተመርጦ የምርቱ መ ጠ ን ፣ ብ ዛ ት ፣ አ ገ ል ግ ሎ ት ፣ ከ ለ ር ፣ ቅ ር ፅ ፣ የ ማ ሸ ጊ  ዝርዝሮችንና መመዘኛች ተሟልተው መገኘታቸው ማረጋገጥ ነው፡፡


 √√በጭነት ላይ  ክ ትትል

      የቅድመ ጭነት ኢንስፔክሽን  መጠናቀቅን ተከትሎ ምርቱ በሚጫንበት ወቅት የመጓጓዝ ሁኔታውን ምቹነት ንፅህና የመጫኛ እቃዎቹን ጥንክሬና ምርቱን ከመድረሻው ለማድረስ   ብቁ መሆናቸውን ኢንስፔክት ማድረግ ነው፡፡