የቢሮ ማውጫ

ዋና መስሪያ ቤት
ፖ.ሣ.ቁ 11145
ወረዳ 6 ቦሌ ክ/ከተማ
አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
ስልክ፡  +251(0)11 647 01 93
ፋክስ፡  +251(0)11 645 97 20 

ዋና ዳይሬክተር ቢሮ
ስልክ፡  + 251(0)11 869 50 41

ፋክስ፡  +251(0)11 667 02 45
ኢ-ሜይል፡ Info-dg@eca-e.com 

ሰርቲፊኬሽን አገልግሎት
ስልክ፡  + 251(0)11 651 82 05

ፋክስ፡  +251(0)11 645 93 08
ኢ-ሜይል፡ Info-cd@eca-e.com 

የደንበኞች አገልግሎት
ስልክ፡  + 251(0)11 869 50 37

ስልክ፡  + 251(0)11 896  02 58

ፋክስ፡  +251(0)11 667 02 49
ኢ-ሜይል፡ Info-cs@eca-e.com 

ፋይናንስና አቅርቦት
ስልክ፡  +251(0)11 869 50 44
ኢ-ሜይል፡ Info-fi@eca-e.com 

የላቦራቶር ፍተሻ አገልግሎት
ስልክ፡  +251(0) 11 667 02 46
ኢ-ሜይል፡ Info-tld@eca-e.com 

ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን
ስልክ፡  +251(0) 11 651  13 81         
ስልክ፡   +251 (0)11 878 75 14 
ኢ-ሜይል፡ Info-cc@eca-e.com  

የሰው ሃይል አስተዳዳር
ስልክ፡  +251(0) 11 896 02 63
ኢ-ሜይል፡ Info-hr@eca-e.com 

ኢንስፔክሽን አገልግሎት
ስልክ፡  +251(0) 118 96 02 61
ኢ-ሜይል፡ Info-id@eca-e.com 

ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ
ስልክ፡  +251(0) 11 896 0260
ኢ-ሜይል፡ Info-it@eca-e.com

ማዕከላዊ ቅርንጫፍ (አዳማ)
ስልክ፡  +251(0)22 111 22 78
ፋክስ፡  +251(0)22 111 80 66
ኢ-ሜይል፡ Info-adama-br@eca-e.com
ሰሜን ምዕራብ ቅርንጫፍ (ባህር ዳር)
ስልክ፡  +251(0)58 220 07 24 
ፋክስ፡  +251(0)58 220 07 24 
ኢ-ሜይል፡ Info-bahirdar-br@eca-e.com
ምስራቅ ቅርንጫፍ (ድሬደዋ)
ስልክ፡  +251(0)25 111 31 59 
ፋክስ፡  +251(0)25 112 14 26 
ኢ-ሜይል፡ Info-diredawa-br@eca-e.com

ደቡብ  ቅርንጫፍ  (ሀዋሳ)
ስልክ፡  +251(0)46 221 47 32  
ፋክስ፡  +251(0)46 220 44 88 
ኢ-ሜይል፡ Info-hawassa-br@eca-e.com
ሰሜን ምስራቅ ቅርንጫፍ  (ደሴ)
ስልክ፡  +251(0)33 111 16 64  
ፋክስ፡  +251(0)33 111 90 69 
ኢ-ሜይል፡ Info-dessie-br@eca-e.com
ሰሜን  ቅርንጫፍ  (መቀሌ)
ስልክ፡  +251(0)34 440 62 80 
ፋክስ፡  +251(0)34 440 62 80

ኢ-ሜይል፡ Info-mekele-br@eca-e.com